Экологиялык саясат

Автоунаанын айлана-чөйрө менен өз ара аракеттенүүсү анын бүткүл жашоо циклинде ишке ашат: концепциясын жана дизайнын иштеп чыгуудан баштап, керектөө касиеттерин жоготкон автоунааны эксплуатациялоо жана утилдештирүү менен аяктайт.

Иштеп турган унаанын кыймылдаткычы – бул биз дем алып жаткан абанын химиялык курамына жана глобалдык масштабда планетадагы климаттын өзгөрүүсүнө терс таасирин тийгизген атмосфераны булгоо булагы. Эң негизги суроо - бул таасирди кантип азайтууга болот?

Сүрөт. Toyota үчүн бул экологиялык таасирлерди азайтуу көп жылдар бою башкы приоритет болуп келген. Компаниянын экологиялык саясаты келечекте дүйнөлүк экономикалык ой жүгүртүүнүн негизи боло турган туруктуу өнүгүү концепциясына кирет. 100% кайра иштетүүгө жарамдуу жана экологиялык жактан таза унааларды өндүрүү Toyota үчүн жакынкы жылдардагы артыкчылыктуу багыт болуп саналат.

Экологиялык көйгөйлөрдү талкуулоо көбүнчө ири компаниялар үчүн айлана-чөйрөгө кам көрүү менен алардын ишмердүүлүгүндө туруктуу өндүрүштүк жана экономикалык өсүштү айкалыштыруу татаал экендигине байланыштуу. Бул маселе боюнча салттуу позиция - компания бир эле учурда бул максаттардын бирине гана жете алат, бирок эч качан экөө тең бир убакта болуу мүмкүн эмес. Тойота корпоративдик салтында - кол жеткис нерсеге жетишүү. Мына ошондуктан ишкана экономикалык жана экологиялык көрсөткүчтөрдүн гармониялуу өсүшүнө умтулуп, экологиялык багытта активдуу иш жүргүзүүдө.