Посмотреть на карте Бишкека


Кыргызстандагы Toyota Motor Corporation ыйгарым укуктуу дилери, Бишкек ш., Горький көч., 1Уюлдук телефон:

+996 (999) 444088


e-mail: office@toyota-bishkek.kg