1. Build

Land Cruiser 300Престиж Off-road

Land Cruiser 300 Престиж Off-road Ак  (040), frame 3Land Cruiser 300 Престиж Off-road Ак  (040), frame 3
Ак (040)
Элек
Search

Бардык кошумча жабдуулар

Кошумча жабдууларды таап, аны унааңызга кошуңуз.

Экстерьер

Кошумча жабдуулар ({саны})

Интерьер

Кошумча жабдуулар ({саны})

Land Cruiser 300, Престиж Off-road

3.5L Turbo 35PT
10-АТ (4X4) (4X4)
Чекене баа
Ак (040)
Стандарттык комплекттөө
Саргылтым булгаары (EA40)
Стандарттык комплекттөө
Жеңил эрүүчү дисктер,и265/65R18 шиналар
Стандарттык комплекттөө

POST https://dxp-webcarconfig.toyota-europe.com/v1/BuildAndBuy/kg/ky?path=customize/92aa73e0-411e-4633-a620-9784ffbfcd2b/300d664b-4147-44ab-a4c2-3faf51f35531&c=b4da34a1-391c-4b57-a153-13ac02e8da7f